www.flottehjem.no

Kvalitet til riktig pris!
 


Her er et firma eg gjerne reklamerer for. Dette er et firma med ekstrem høy kvalitet på produkt og service. Skal dere rehabilitere/bygge nytt ta kontakt med Ingolf på tlf.90205061

Hjemmeside: www.ingolfviken.no

SKORSTEINSREHABILITERING!

Ingolf Viken AS Rehabilitering av skorsteinar er eit av dei viktigaste tiltaka du kan gjere for å ivareta branntryggleik i heimen. Dessutan vil ei pipe i god stand gje mindre utslepp av svevestøv og betre fyringskomfort.

Med ei befaring kan vi sjå kva tilstand skorsteinen din er i, og komme med forslag til utbetringar. Ein rehabilitert skorstein gjer mindre fukt og kondens til nærliggjande konstruksjonar. Dessutan vil en få kraftig redusert risiko for pipebrann og etterspredning. Alle endringar vil normalt skje innvendig i skorsteinen, og vil ikkje vere synleg utanpå etter at rehabiliteringa er ferdig.

Alle inngrep i skorsteinen er søknadspliktig hos din kommune. Vi er autorisert godkjenningsbedrift og ordnar alt med endringsmelding og innsending av dokumentasjon.

Vi rehabiliterer skorsteinar blant anna med nytt innerrør. Dette kan være laga av enten keramikk, sement eller stål. Kva slags løysing som egnar seg best avhenger både av kostnader og kva som egnar seg best funksjonelt.

BE OM TILBUD

KONTAKTPERSON

 

Ingolf Viken

dagleg leiar

 

ingolf@ingolfviken.no 

  

 Her er et produkt eg ønsker å dele med dere! Kim Stian Bråstad har mange gode ideer, og dette er den beste hittil:)Gå inn på www.bagiteasy.no